شماره تماس ما :09175950554-09397520041

آدرس ما : بوشهر - خیابان فرودگاه - ساختمان بانک کارآفرین -طبقه پنجم

مرکز مراقبت های پرستاری در منزل نسیم سلامت بوشهر

کلیه مراقبتهای بالینی از بیماران در منزل،بصورت شبانه روزی،توسط پرسنل مجرب پرستاری،در مرکز مراقبتهای پرستاری نسیم سلامت بوشهر ارائه می گردد

شماره تماس

0554 595 0917 - 0041 752 0939

شماره واتس آپ

0554 595 0917 - 0041 752 0939

مرکز مراقبت های پرستاری نسیم سلامت بوشهر
کلیه مراقبت های پرستاری در منزل توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده مرکز مراقب های پرستاری نسیم سلامت بوشهر با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام می شود
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

آدرس مرکز مراقبت های پرستاری در منزل نسیم سلامت: